Revansa är ett bärande behandlingsalternativ, vars verksamhet står på två ben med ett gemensamt mål: att utrusta individen med rätt verktyg och tillräckliga resurser för att leva ett självständigt liv, väl integrerat i samhället. Det ena benet är vår behandlingsverksamhet för ungdomar, ofta ensamkommande flyktingbarn, i åldern 15 till 18 år med psykosocial problematik. Den sker på Auragården, ett HVB-hem i Skelleftehamn. Det andra benet är vardagsstödet med sociala och praktiska stödinsatser som vi erbjuder i tre olika nivåer baserat på behov. Vår behandlingspersonal har bred erfarenhet och hög yrkeskompetens, och vårt arbete sker utifrån en övertygelse om att det är bärande, trygga relationer som skapar förutsättningar för varaktig förändring. Verksamheternas arbetssätt är miljöterapeutiskt/lösningsfokuserat och synsättet är salutogent


Varför Revansa? För att vi bryr oss!

revansa_start3Vår övertygelse är att om en förändring ska bli varaktig, sker det bäst genom bärande, trygga relationer. De åtaganden vi gör, de relationer vi skapar räcker livet ut.


Mindre boenden, större fokus

AuragardenI Skelleftehamn ligger Auragården – ett HVB-hem med plats för åtta ungdomar och många goda förutsättningar.


Kvalitet och utvärdering

Kvalitet och utvärderingVi använder oss av Journal Digital som är ett webbaserat behandlingsstöd för öppenvård och HVB. Systemet är utvecklat i samarbete med några av Sveriges främsta experter på evidensbaserad behandling.


Våra metoder

Mål och metodAtt i teori och praktik förstå sin problematik är avgörande för att lyckas hantera den.


Vardagsstöd för struktur i livet

smanycklarRevansa äger ett bestånd med lägenheter i Skelleftehamn, reserverade för människor i behov av vardagsstöd i olika omfattning.


Kontakta Revansa

litenteleHör gärna av dig till oss!