Revansa är ett bärande behandlingsalternativ, vars verksamhet står på två ben med ett gemensamt mål: att utrusta individen med rätt verktyg och tillräckliga resurser för att leva ett självständigt liv, väl integrerat i samhället. Det ena benet är vår behandlingsverksamhet för ungdomar, ofta ensamkommande flyktingbarn, i åldern 15 till 18 år med psykosocial problematik. Den sker på Auragården, ett HVB-hem i Skelleftehamn. Det andra benet är vardagsstödet med sociala och praktiska stödinsatser som vi erbjuder i tre olika nivåer baserat på behov. Vår behandlingspersonal har bred erfarenhet och hög yrkeskompetens, och vårt arbete sker utifrån en övertygelse om att det är bärande, trygga relationer som skapar förutsättningar för varaktig förändring. Verksamheternas arbetssätt är miljöterapeutiskt/lösningsfokuserat och synsättet är salutogent.