Revansa består av tre verksamheter med ett gemensamt mål: Att utrusta individen med rätt verktyg och tillräckliga resurser för att leva ett självständigt liv, väl integrerad i samhället.
Två av verksamheterna är våra HVB-hem för ungdomar mellan 14–18 år med psykisk ohälsa, utåtagerande beteenden, självskadebeteenden, självdestruktivitet, riskbruk eller begynnande missbruk eller annan utsatthet. HVB-hemmen är belägna i Skelleftehamn, Skellefteå kommun (Auragården), och i Bjurträsk, Norsjö kommun (Bjurträsk HVB). 
Den tredje verksamheten är Stödet som består av individuellt anpassat stödboende för unga i åldern 16–18 och för vuxna med behov av vardagsstöd. Där bor man i egen fullt utrustad lägenhet belägen i två olika hyreshus med vanliga hyresgäster som grannar. Personal- och gemensamhetslokal är belägen i samma hyresfastigheter. 
Vår personal har lång och bred erfarenhet bland annat från missbruksvård, psykiatrisk vård, familjebehandling och olika former av HVB-verksamheter. I våra verksamheter finns en blandning av yrkeskompetenser, bland annat socionomer, MBT-terapeut, och utbildad HAP-terapeut (haschavvänjningsprogram), beteendevetare, socialpedagoger och behandlingsassistenter. Vårt arbete sker utifrån en övertygelse om att det är bärande, trygga relationer som skapar förutsättningar för en varaktig förändring. Verksamheternas arbetssätt är miljöterapeutiskt/lösningsfokuserat och synsättet är salutogent.