HVB-verksamheter

Nedan finner du alla våra HVB-verksamheter

Auragården HVB

Auragården HVB är beläget i Skelleftehamn, Skellefteå Kommun, och tar emot ungdomar (både pojkar och flickor) mellan 14 tom. 18 år med psykosocial problematik. Problematiken kan innefatta ett eller flera av områdena psykisk ohälsa, utåtagerande beteenden, självskadebeteenden, självdestruktivitet, riskbruk eller begynnande missbruk eller annan utsatthet.

Revansa bedriver behandlingsverksamhet i så hemlik miljö möjligt. Behandlingsinsatserna utformas efter individens specifika behov, förutsättningar och dess kontext samt våra anställdas långa erfarenhet och expertis kring målgruppens problematik.

Auragården HVB bedrivs i en över 300 kvm stor disponentvilla med  8 enskilda rum för de inskrivna. Vart och ett av de 8 rummen utrustat med de möbler, inventerier och elektronik som är nödvändiga för god hemtrivsel. Huset har en gemensam samlingslokal med stor soffa, tv, matbord samt ett stort gemensamt kök där samtliga kan använda utrustningen. I källare finns tvättstuga. Dusch/ toalett finns både på över- och undervåning. Personalkontoret/sovrum är beläget på nedervåningen. Runt huset finns en stort trädgård för goda möjligheter för aktivitet och samling. Revansa har ett gott samarbete med både grund-, gymnasie och friskolor i Skellefteå Kommun.

Telefon: 073-062 39 39
Mail: auragarden-hvb@revansa.se

Hyttgatan HVB

Hyttgatan HVB är beläget i Skelleftehamn, Skellefteå Kommun, och tar emot flickor mellan 14 tom. 19 år med psykosocial problematik. Problematiken kan innefatta ett eller flera av områdena psykisk ohälsa, utåtagerande beteenden, självskadebeteenden, självdestruktivitet, riskbruk eller begynnande missbruk eller annan utsatthet.

Revansa bedriver behandlingsverksamhet i så hemlik miljö möjligt. Behandlingsinsatserna utformas efter individens specifika behov, förutsättningar och dess kontext samt våra anställdas långa erfarenhet och expertis kring målgruppens problematik.

Hyttgatan HVB bedrivs i en över 200 kvm 3-plans villa med 5  enskilda rum för de inskrivna - både på ovan- och undervåning. Vart och ett utrustat med de möbler, inventerier och elektronik som är nödvändiga för god hemtrivsel. Huset har en gemensam samlingslokal med soffa, tv, matbord samt ett stort gemensamt kök där samtliga kan använda utrustningen. I källare finns tvättstuga och bastu. Dusch/ toalett finns både på över- och undervåning. Personalkontoret/sovrum är beläget på nedervåningen. Hyttgatan HVB har centralt brandlarm. Runt huset finns en stort trädgård för goda möjligheter för aktivitet och samling. På gården finns en friliggande atelje/ rekreationsrum. Revansa har ett gott samarbete med både grund-, gymnasie och friskolor i Skellefteå Kommun.

Telefon: 072-245 42 10
Mail: hyttgatans-hvb@revansa.se

Lövlunda HVB

Lövlunda HVB beläget i Jönåker, Nyköpings Kommun, och tar emot ungdomar mellan 14 tom 19 år (både pojkar och flickor)  med psykosocial problematik. Problematiken kan innefatta ett eller flera av områdena psykisk ohälsa, utåtagerande beteenden, självskadebeteenden, självdestruktivitet, riskbruk eller begynnande missbruk eller annan utsatthet.

Revansa bedriver behandlingsverksamhet i så hemlik miljö möjligt. Behandlingsinsatserna utformas efter individens specifika behov, förutsättningar och dess kontext samt våra anställdas långa erfarenhet och expertis kring målgruppens problematik.

 Lövlunda HVB bedrivs i en 400 kvm stor Sörmlandsgård med 9 enskilda rum för de inskrivna. Vart och ett av de 9 rummen är utrustat med de möbler, inventerier och elektronik som är nödvändiga för god hemtrivsel. Huset har en gemensam flera samlingslokaler med tv-rum med stor soffa, tv, matsal, biljardrum, pool, samtalsrum, gym, samt ett stort gemensamt kök där samtliga kan använda utrustningen. I källare finns tvättstuga. Dusch/ toalett finns både på över- och undervåning. Personalkontoret/sovrum är beläget på nedervåningen. Lövlunda HVB har centralt brandlarm. Runt huset finns en stort trädgård för goda möjligheter för aktivitet och samling. Revansa har ett gott samarbete med både grund-, gymnasie och friskolor i Nyköpings Kommun.

Telefon: 070-886 61 80
Mail: lovlunda-hvb@revansa.se

Synpunkter, klagomål och förbättringsförslag